நெஞ்சொடு கிளத்தல் - தன் நெஞ்சோடு தானே பேசுதல்...
குறள் வரிசை

Nothing Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.